Resim Üzerine Link Eklemek

Sayfaya eklediğimiz resimler için köprüler oluşturabileceğimiz gibi resim üzerineistediğimiz alanlara da köprüler atayabiliriz. Bu işlemi yapmak için resmi, etkin nokta(hotspot) adını verdiğimiz alanlara bölmemiz gerekmektedir. Sonraki adımda, oluşturulanetkin alanlar için resim haritaları (image map)oluşturmamız yeterli olacaktır.Bu, karmaşık resimler üzerinde köprü oluştururken sıklıkla kullanabileceğimiz bireylemdir. Etkin noktalar farklı şekillerde (dikdörtgen, çember, çokgen…) oluşturulabilir.Etkin nokta oluşturmak için ilgili resim seçildikten sonra Properties penceresindebulunan Hotspot alanından faydalanılmaktadır . Bu alan seçeneklerindenfaydalanılarak etkin nokta şekli belirlenir.

Seçilen etkin nokta türü, resim üzerinde fare yardımıyla oluşturulur. Sonraki adımda ise Properties penceresinde bulunan Link alanına etkin noktanın bağlanacağı adres girilir. Böylece resim üzerinde istenilen bölgeye köprü eklenmiş olur.