Resim Formatları

Olur olmaz yerlerde karşınıza çıkan resim uzantılarının ne işe yaradığını, nerde kullanıldığı aramaya son. Resim formatlarının açıklamaları bu yazıda.

1 – PICT
PICT formatı bütün programların ortak kullandığı dosya formatıdır. Bu formatherhangi bir uygulama programına aktarıldığında resim bilgisi sayfaya dâhil olur. Görüntü diskinizden silinse dahi baskı aracı sayfayı basarken PICT dosyasını aramaz. Logo düzenleme ve yeniden oluşturma işlemleri sırasında PICT olarak kaydedilmiş görüntüyü, Illustrator ve FreeHand programlarına aktardığımızda, Illustrator programı isteğe bağlı olarak dosya aç komutuyla görüntüyü açar ve sayfaya Template (yarısaydam/arkaplan) olarak yapıştırır. Böylelikle bu görüntünün üzerinden vektörel olarak çizimimiziyapabiliriz. FreeHand programı ise resim al komutuyla sayfa içine resim olarak aktarır, görüntüyü Template (yarı saydam/arka plan) yapmak için Layer paletinden background (arka plan)’ıseçerek vektörel olarak çizebiliriz. PICT ile sayfa üzerine yapıştırdığınız görüntüyü ancaksunum için kullanabilirsiniz. Masaüstü Lazerlerde görüntü pürüzsüz çıkabilir ama baskı ortamına aktardığınızda görüntü kırıklaşıp flu bir hal alır. Sunum işiniz bittiğinde görüntüyü yeniden yüksek çözünürlükte (HiRes) taratıp (304.8 Dpi) sayfa üzerine yerleştirmeniz gerekir.

2 – EPS
EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafından desteklenir. Photoshop programında, doküman Bitmap modunda kaydedilirken Transparent(Şeffaf) + Whites (beyazları saydam yap) seçeneği işaretlenerek kaydedilirse, dosyada beyazalanlar şeffaf olarak tanımlanır. Renkli bir doküman EPS olarak kaydedilecekse olası baskı problemlerini önlemek için CMYK moduna geçirilmiş olmalıdır.Kaydederken karşınıza çıkan diyalog kutusunda;

Preview: EPS dosyanızı diğer programlarda kullanırken resmin nasıl göründüğüne dair bir ön görüntüdür. Bu sayede resmi istediğiniz kadraja yerleştirebilirsiniz. Bu menüdeki Macintosh seçeneği bütün programların kullanabileceği bir PICT ön görüntü oluşturur.Dosyanızın ön görüntüsünü TIFF seçerseniz bu dosyayı IBM uyumlu bilgisayarlarda dakullanabilirsiniz.

Encoding: Bilgilerin dosya içinde ASCII ya da Binary şeklinde saklanmasını isteyebilirsiniz. Binary kodlama ASCII’nin yarısı kadar yer tutar. Genellikle Binary kullanılır fakat bazı PostScript hatalarını resim dosyalarını ASCII kaydederek önlemeyi deneyebilirsiniz.

Clipping Paths: Photoshop 4.0 versiyonunda görüntü dosyanız üzerinde dekupe etmek istediğiniz bölgeyi kapsayan, path’i seçeceğiniz bölümdür. Photoshop 5.5 versiyonu,eğer kaydet komutunuzdan önce path penceresinden çizimi clipping etmişseniz otomatik olarak dekupe edilmiş görüntüyü dosya içine yazar.

DCS1: CMYK olarak kaydedilmiş EPS dosyalar için geçerlidir. DCS yüksek çözümlemeli renk bilgisini içeren 4 adet (C,M,Y,K) dosya ve beşinci olarak sayfa düzenlemede kullanacağınız bir ana dosya oluşturur. Ana dosya 72 dpi bir ön görüntü dosyasıdır, 4 adet yüksek çözümlemeli dosya baskı sırasında kullanılır. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, DCS’nin yarattığı sayfa düzenlemede kullanacağınız ön görüntü dosyasının ismini asla değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz dosyanız baskı sırasında yüksek çözümleme dosyaları bulamayacağından ön görüntü dosyasını (72 Dpi) basar.Kaydetme sırasındaki seçeneklerinizin ilki, ön görüntünün nasıl olacağı, ikincisi dosya7biçimi, üçüncüsü ise yüksek çözümleme dosyalarının sıkıştırma biçimi ile ilgilidir.

DCS2: CMYK+Ekstra renkler için kullanılan dosya kayıt biçimidir. Resim üzerinde ekstra (Beta) kanal kullandığınızda dosyanız içindeki beşinci veya daha fazla renk kanallarını bastırmak için kullanacağınız format biçimidir.EPS ayrıca vektörel programların (Illustrator ve FreeHand) sayfa düzenleme programlarına dosya aktarım formatıdır. Vektörel dosyalar eps formatında kaydedilmez isesayfa düzenlerini ve resim programlarını kendi dosya içlerine alamazlar. Örneğin Photoshop programı vektörel çizimli bir eps dosyasını restarize ederek (piksele çevirerek) kendibünyesine alabilir. QuarkXpress programı EPS formatlı dosyaları bir öngörüntü (Preview)dosyası oluşturarak sayfa üzerine yapıştırır.

3 –  TIFF
TIFF formatı bilgisayarlar arası ortak bir dosya formatıdır. Tüm programlar tarafından desteklenir. Bu formatta kayıtlı dosyalar, herhangi bir uygulama programında sayfa içine alındığında görüntünün ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir. Örneğin, farklı renklerde kullanacağımız bir görüntü ya da logoyu TIFF formatla kaydedip sayfaya yapıştırdığımızda renklerini değiştirebilirsiniz. Bu yolla her renk değişikliğinde onu oluşturan uygulama programında açıp yeniden renk verip yeni dosyalar yaratmamış oluruz.

4 – JPG
JPG formatı, resim işleme programlarının yüksek MB’lı dosyaları sıkıştırarak disküzerinde kayıt edebileceğiniz bir formattır. JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik (çizgisel/grafiksel olmayan) görüntüleme için kullanılmalıdır.JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için zorunlu olmayan detayları bulup atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yeralır. Kaybolan ayrıntılar ve sıkıştırma oranı arasında bağlantı bulunduğundan bu dengeyi iyi korumak gerekmektedir. Daha fazla sıkıştırma daha fazla detay kaybı, daha az sıkıştırma daha büyük dosya demektir. Kaybedilen detayların geri getirilmesi söz konusu olmadığından dosyanın bir kopyasını mutlaka alınmalıdır.

5 – BMP
BMP Windows ve Microsoft’un PCX formatını değiştirerek geliştirdiği bir formattır.Windows 3.1 ve 95 ile birlikte gelen MSPaint programı görüntüleri bu formatta işler. BMPformatı 1-24 bit arasında değişen bir piksel derinliğini içerebilir. Sıkıştırma seçeneği başlangıçta bulunmamakta idi. Opsiyon olan bu sıkıştırma görüntüde detay kaybına yol açmaz, yani kayıpsız sıkıştırma yöntemlerindendir. BMP formatı alıcı bilgisayarında Paint’den başka görüntü programı bulunmadığı durumlarda kullanılır.

6 – GIF
CompuServe firmasının Graphics Interchange Format (GIF) dosyaları internet üzerinde oldukça yaygın kullanılan bir formattır. Az sayıda renk içeren (1 ila 8 bitlik)dokümanlarda oldukça iyi sıkıştırma sağlaması, animasyonlarda zamanlama ve farklı boyutlardaki resimleri bir arada tutma desteği, saydam renk tanımlanması bu format’ıpopüler yapan nedenlerden sadece bir kaçıdır. Ancak “Adobe Photoshop” gibi resim işleme programlarının çoğu GIF formatının tüm özelliklerini kullanamamaktadır. Bu nedenle bu format ile çalışırken sıklıkla başka programlara gereksinim duyulmaktadır. GIF dosyaları Bitmap, gri skala ve indekslenmişrenk sisteminde olabilmektedir. Gerçek renk desteği yoktur. GIF resimleri sıralı (interlaced)veya sırasız kaydedilebilmektedir. Sıralı GIF dosyaları yükleme esnasında satır satır gelerek resim bitiminden önce neye benzeyeceğine dair bir ipucu verirler. Saydamlık tanımlanmasıiçin GIF89a Export komutu kullanılarak saydam olacak renk belirlenebilir.

7 – PNG
PNG (Portable Network Graphics) formatı patentsizdir. PNG kayıpsız Wave Table sıkıştırma yöntemini kullanır. Şu anda mevcut olmayan kayıpsız gerçek renk ve saydamlık bilgilerini içeren resim kalitesini internet’e taşımayı amaçlamaktadır. PNG dosyalarındaki saydamlık bilgileri alfa kanalı içerisinde saklanmaktadır. Sıralı yükleme de olanaklıdır.Ayrıca sıkıştırma için değişik filtreleme algoritmaları sıkıştırma öncesi kullanılabilmektedir.

8 – PSD
PSD (Photoshop Document) Photoshop uygulamasına özel bir formattır. PSD çoksayıda alfa kanalını, path’ı ve katmanı desteklemektedir. PSD dosyaları ikili dosya,indekslenmiş renk, gerçek renk RGB, CMYK, Lab biçimlerini destekler. Çalışma yaptığınız işlerin PSD’sini saklamayı alışkanlık haline getirmeniz, daha sonra yapılacak düzeltmelerde çok işinize yarayacaktır.Fireworks programı PSD, TIFF JPEG, GIF, BMP, PICT, PNG ve TGA dosya türlerini tanır.

Dreamweaver‘da Hazır Resim Galeri Yapmak

Dreamweaver Image Viewer aracını kullanarak resimlerimizi slayt gösterisi şeklinde izleyebiliriz. Bunun için Insert araç çubuğundaki Flash elements menü grubundaki Image Viewerdüğmesine tıklamamız gerekmektedir.
Bu durumda oluşturacağımız çalışmayı kaydedeceğimiz Save Flash Elements penceresi gelecektir. Burada yeni bir dosya adı tanımladıktan sonra OK düğmesine tıklamamız yeterlidir. Bu adımdan sonra sayfamıza 400*325 boyutlarında yer tutucu eklenecektir.
Properties penceresinde bulunan Play düğmesine tıkladığımızda resim gösterisinin yapılacağı alanı izleyebiliriz.
Resim görüntüleyici içinde yer alacak resimlere ait işlemleri Tag Inspector (Etiket Denetçisi) panelini aktif hale getirerek gerçekleştirebiliriz.
Tag Inspector paneli içindeki ImageURLs alanı içinde görüntülenecek resim adreslerini ImageCaptions alanı içinde de resimlere ait açıklamaları belirtmemiz gerekmektedir.
Temel veri girişlerini tamamladıktan sonra resim görüntüleyiciyi çalıştırdığımızda, eklediğimiz resimlerin sırasıyla karşımıza geldiğini görebiliriz.

Fireworks’ta resimleri istenilen bir şekil içine yerleştirmek

1. Seçtiğimiz resmi import edelim.

2. Bu çalışmada 400*400 px bir resim kullandım.

3. Daha sonra resim seçiliyken Edit menüsünden Cut seçeneğini seçiyoruz.

4. Şimdide Tools Panelindeki Vector araçlarına giderek.Resimdeki gibi Polygon tool(U)’u seçiyoruz.Siz farklı bir araç seçebilirsiniz.

5. Canvas color rengimi ben #CCCC99 olarak ayarladım.Siz istediğiniz bir canvas color rengini seçebilirsiniz.Ardından 4.adımda gösterilen araç vasıtası ile şeklimi aşağıda görüldüğü gibi çizdim.Şekil benim çalışmamda mavi rengi almışsada bunun pek bir önemi yok.

6. Şeklimiz seçili iken Edit menüsünden Paste Inside’ı seçiyoruz.

7. Sonuç olarak resmimiz şekil içine alınmış oldu.

8. Estetik bir görünüm  için Filters/Shadow –  Glow/Inner Glow efektini ekliyelim.

9. Inner Glow değerlerimizi resimde görüldüğü gibi verelim.Renk değeri olarak ,#CCCCCC rengini girelim.

10. Son olarak şekil içine resim alma çalışmamız Inner Glow efekti verilerek, resimdeki gibi uygulanmıştır.




Resim Üzerine Link Eklemek

Sayfaya eklediğimiz resimler için köprüler oluşturabileceğimiz gibi resim üzerineistediğimiz alanlara da köprüler atayabiliriz. Bu işlemi yapmak için resmi, etkin nokta(hotspot) adını verdiğimiz alanlara bölmemiz gerekmektedir. Sonraki adımda, oluşturulanetkin alanlar için resim haritaları (image map)oluşturmamız yeterli olacaktır.Bu, karmaşık resimler üzerinde köprü oluştururken sıklıkla kullanabileceğimiz bireylemdir. Etkin noktalar farklı şekillerde (dikdörtgen, çember, çokgen…) oluşturulabilir.Etkin nokta oluşturmak için ilgili resim seçildikten sonra Properties penceresindebulunan Hotspot alanından faydalanılmaktadır . Bu alan seçeneklerindenfaydalanılarak etkin nokta şekli belirlenir.

Seçilen etkin nokta türü, resim üzerinde fare yardımıyla oluşturulur. Sonraki adımda ise Properties penceresinde bulunan Link alanına etkin noktanın bağlanacağı adres girilir. Böylece resim üzerinde istenilen bölgeye köprü eklenmiş olur.