Katman Üzerinde Farklı Şekiller Çizmenin Teknikleri

Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici

tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunan

araçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı

(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.

2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.

3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna

tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır

menüsünden Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Rectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmından Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunanaraçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.
2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.
3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır menüsünden

Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Şekil 3.2: Çizgi aracı özelliklerinin Properties paneli kullanılarak değiştirilmesi

4- Çalışma alanına gidiniz ve rastgele çizgi çiziniz.

5- Properties panelinden çizgi rengini değiştiriniz. Çizgi türü olarak saç teli

inceliğinde anlamına gelen hairline türünü seçiniz. Çalışma alanında rastgele

çizgiler çiziniz.

İpucu : Çizgi rengini Properties panelinde yer alan Stroke color açılır

renk paletiyle değiştirebileceğiniz gibi araç kutusunda yer alan Colors

bölümündeki Stroke Color renk paletiyle de değiştirebilirsiniz
6- Araç kutusundan Pencil Tool aracını seçiniz.
Pencil Tool aracının ek özellikleri:

Straighten modu : Çizgi kıvrımlarını keskinleştirir.

Smooth modu : Çizgi kıvrımlarını en aza indirger ve

yuvarlaklaştırır.

Ink modu : Çizgi kıvrımlarını yumuşatır. En

doğal çizim modudur.

7- Options kısmından kalem modlarını sırasıyla seçerek çalışma alanına benzer

çizgiler çiziniz (ör. 8 rakamını çizin) ve modlar arasındaki farkı daha iyi anlamaya

çalışınız.

8- Araç kutusundanRectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmındanRound Rectangle Radius modunu seçerek Rectangle Settings iletişim

penceresini açınız.

9- İletişim penceresinde Corner Radius alanına 5 değerini giriniz.

10- Araç kutusunda Colors kısmından Stroke Color renk paletini açınız.düğmesine tıklayınız ve çerçeveyi kaldırınız. Fill Color renk paletini açınız veistediğiniz bir dolgu rengi seçiniz.