Flash’da Çalışma Alanları

Flash yazılımını çalıştırdıktan sonra ekrana 550 px (piksel) genişliğinde 400 px yüksekliğinde boş bir çalışma ortamı gelir. Çalışma ortamı içinde Tools, Timeline, Color Mixer, Color Swatches, Components ve Properties panelleri bulunmaktadır.

1. Zaman doğrusu (timeline). Kare kare canlandırma hazırlanırken zaman doğrusu üzerindeki çerçeveler (frame) kullanılır.

2. Flash film dosyalarında kullanılan katmanlar (layer) gösterilir. Katmanlarla ilgili işlemler buradan yapılır.

3. Flash’ta grafik çizimleri için gerekli olan araçların bulunduğu araç kutusudur.

4. Flash çalışma alanında ve panellerinde yer alan tüm nesne ve araçların sahip oldukları özelliklerin gösterildiği Property Inspector (Özellik Sorgulayıcısı) panelidir.

5. Grafikler üzerinde çeşitli renk işlemlerinin yapıldığı Color Mixer (Renk Karıştırıcısı) ve Color Swatches (Renk Pastelleri) panelleridir.

6. Radyo düğmesi, kaydırma çubuğu (scroll bar), kontrol kutusu (check box), buton gibi kullanıcı hareketine duyarlı bileşenlerin çalışma sayfasına eklenmesini sağlayan Components (Bileşenler) panelidir.

Flash‘da Transform Menüsünün Alt Seçenekleri

Transform menüsüne ait seçeneklerin işlevlerini şöyle sıralayabiliriz.

(1) Free Transform: Free Transform Tool aracının yaptığı işlemi gerçekleştirir.

(2) Distort: Bu komut verildiğinde Free Transfom işlemine benzer olarak nesnenin etrafında seçme bölgesi oluşur. Ancak merkez dönme noktasını değiştiremezsiniz. Fare imlecini tutamaç noktalarına yaklaştırdığınızda imleç şekil görünümü alır. Tutamaçlardan şeklin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

(A, B) Distort komutuyla şekil boyutlarının değiştirilmesi (C) Envelope komutuyla şekil kenarlarında çok zayıda tutamaç oluşturulması (D, E) Yuvarlak tutamaçlardan şekil görüntüsünün değiştirilmesi.

 

(3) Envelope: Şekil etrafında çok sayıda yuvarlak tutamaç oluşturur. Bu tutamaçlardan şeklin görüntüsü istenildiği gibi değiştirilir (Şekil 3.32 C,D,E).

(4) Scale: Şekil boyutlarında döndürme noktası referans alınarak elle değişiklik yapılabilir.

(5) Rotate and Skew: Şekil döndürme noktası referans alınarak elle döndürülür.

(6) Scale and Rotate…: İletişim penceresi çıkar. Bu pencereye girdiğiniz değerlere göre grafik öğesinin boyutlarını ve dönme açısını sayısal olarak değiştirebilirsiniz.

(7) Rotate 90° CW ve CCW: Saat yönü tersinde ve saat yönünde seçilen nesne döndürülür.

(8) Flip Vertical, Flip Horizontal: Seçili nesneyi düşey ve yatay konuma göre ayna görüntüsünü oluşturur.