Flash’da Çalışma Alanları

Flash yazılımını çalıştırdıktan sonra ekrana 550 px (piksel) genişliğinde 400 px yüksekliğinde boş bir çalışma ortamı gelir. Çalışma ortamı içinde Tools, Timeline, Color Mixer, Color Swatches, Components ve Properties panelleri bulunmaktadır.

1. Zaman doğrusu (timeline). Kare kare canlandırma hazırlanırken zaman doğrusu üzerindeki çerçeveler (frame) kullanılır.

2. Flash film dosyalarında kullanılan katmanlar (layer) gösterilir. Katmanlarla ilgili işlemler buradan yapılır.

3. Flash’ta grafik çizimleri için gerekli olan araçların bulunduğu araç kutusudur.

4. Flash çalışma alanında ve panellerinde yer alan tüm nesne ve araçların sahip oldukları özelliklerin gösterildiği Property Inspector (Özellik Sorgulayıcısı) panelidir.

5. Grafikler üzerinde çeşitli renk işlemlerinin yapıldığı Color Mixer (Renk Karıştırıcısı) ve Color Swatches (Renk Pastelleri) panelleridir.

6. Radyo düğmesi, kaydırma çubuğu (scroll bar), kontrol kutusu (check box), buton gibi kullanıcı hareketine duyarlı bileşenlerin çalışma sayfasına eklenmesini sağlayan Components (Bileşenler) panelidir.

Katman Üzerinde Farklı Şekiller Çizmenin Teknikleri

Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici

tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunan

araçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı

(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.

2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.

3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna

tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır

menüsünden Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Rectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmından Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunanaraçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.
2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.
3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır menüsünden

Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Şekil 3.2: Çizgi aracı özelliklerinin Properties paneli kullanılarak değiştirilmesi

4- Çalışma alanına gidiniz ve rastgele çizgi çiziniz.

5- Properties panelinden çizgi rengini değiştiriniz. Çizgi türü olarak saç teli

inceliğinde anlamına gelen hairline türünü seçiniz. Çalışma alanında rastgele

çizgiler çiziniz.

İpucu : Çizgi rengini Properties panelinde yer alan Stroke color açılır

renk paletiyle değiştirebileceğiniz gibi araç kutusunda yer alan Colors

bölümündeki Stroke Color renk paletiyle de değiştirebilirsiniz
6- Araç kutusundan Pencil Tool aracını seçiniz.
Pencil Tool aracının ek özellikleri:

Straighten modu : Çizgi kıvrımlarını keskinleştirir.

Smooth modu : Çizgi kıvrımlarını en aza indirger ve

yuvarlaklaştırır.

Ink modu : Çizgi kıvrımlarını yumuşatır. En

doğal çizim modudur.

7- Options kısmından kalem modlarını sırasıyla seçerek çalışma alanına benzer

çizgiler çiziniz (ör. 8 rakamını çizin) ve modlar arasındaki farkı daha iyi anlamaya

çalışınız.

8- Araç kutusundanRectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmındanRound Rectangle Radius modunu seçerek Rectangle Settings iletişim

penceresini açınız.

9- İletişim penceresinde Corner Radius alanına 5 değerini giriniz.

10- Araç kutusunda Colors kısmından Stroke Color renk paletini açınız.düğmesine tıklayınız ve çerçeveyi kaldırınız. Fill Color renk paletini açınız veistediğiniz bir dolgu rengi seçiniz.

Flash‘da Transform Menüsünün Alt Seçenekleri

Transform menüsüne ait seçeneklerin işlevlerini şöyle sıralayabiliriz.

(1) Free Transform: Free Transform Tool aracının yaptığı işlemi gerçekleştirir.

(2) Distort: Bu komut verildiğinde Free Transfom işlemine benzer olarak nesnenin etrafında seçme bölgesi oluşur. Ancak merkez dönme noktasını değiştiremezsiniz. Fare imlecini tutamaç noktalarına yaklaştırdığınızda imleç şekil görünümü alır. Tutamaçlardan şeklin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

(A, B) Distort komutuyla şekil boyutlarının değiştirilmesi (C) Envelope komutuyla şekil kenarlarında çok zayıda tutamaç oluşturulması (D, E) Yuvarlak tutamaçlardan şekil görüntüsünün değiştirilmesi.

 

(3) Envelope: Şekil etrafında çok sayıda yuvarlak tutamaç oluşturur. Bu tutamaçlardan şeklin görüntüsü istenildiği gibi değiştirilir (Şekil 3.32 C,D,E).

(4) Scale: Şekil boyutlarında döndürme noktası referans alınarak elle değişiklik yapılabilir.

(5) Rotate and Skew: Şekil döndürme noktası referans alınarak elle döndürülür.

(6) Scale and Rotate…: İletişim penceresi çıkar. Bu pencereye girdiğiniz değerlere göre grafik öğesinin boyutlarını ve dönme açısını sayısal olarak değiştirebilirsiniz.

(7) Rotate 90° CW ve CCW: Saat yönü tersinde ve saat yönünde seçilen nesne döndürülür.

(8) Flip Vertical, Flip Horizontal: Seçili nesneyi düşey ve yatay konuma göre ayna görüntüsünü oluşturur.