Komik Çeviriler ( İng – Tür )

Chicken translation Piliç çevirme 

Leave the door december – Kapıyı aralık bırak 

Where is this waiter who I putü  – Nerede bu kodumun garsonu!… 

Clean family girl – Temiz aile kızı. 

Your hand is on the job your eye is on playing Elin işte gözün oynaşta 

Sensitive meat ballİçli köfte. 

Urinate quickly, satan mixes – Acele işe şeytan karışır 

There is no saturation to her observations – Onun gözlemelerine doyum olmaz 

Man doesn’t become from you – Senden adam olmaz 

Enter the deskSıraya gir 

Look my ram, I’m an Anatolian child, If I put, you sit. – Bak koçum ben Anadolu çocuğuyum bir koyarsam oturursun 

Aeroplane out of the fart, say hi to that sweetheart – Osuruktan teyyare, selam söyle o yare 

Master !! do something burning-turning in the middle – Usta !! Ortaya yanardöner bişi yapsana 

Exploded egypt has escaped to my bosphorus – Boğazıma patlamış mısır kaçtı 

In every job there is a no – Her işte bir hayır vardır 

She is such a mother’s eye girl – Çok anasının gözü bir kız 

My mother to be my wife – Anam Avradım olsun

Come with ball my brother Come with ball – Topla Gel Abicim Topla gel

John comes from Bosphorus – Can boğazdan gelir