Dreamweaver‘da Hazır Resim Galeri Yapmak

Dreamweaver Image Viewer aracını kullanarak resimlerimizi slayt gösterisi şeklinde izleyebiliriz. Bunun için Insert araç çubuğundaki Flash elements menü grubundaki Image Viewerdüğmesine tıklamamız gerekmektedir.
Bu durumda oluşturacağımız çalışmayı kaydedeceğimiz Save Flash Elements penceresi gelecektir. Burada yeni bir dosya adı tanımladıktan sonra OK düğmesine tıklamamız yeterlidir. Bu adımdan sonra sayfamıza 400*325 boyutlarında yer tutucu eklenecektir.
Properties penceresinde bulunan Play düğmesine tıkladığımızda resim gösterisinin yapılacağı alanı izleyebiliriz.
Resim görüntüleyici içinde yer alacak resimlere ait işlemleri Tag Inspector (Etiket Denetçisi) panelini aktif hale getirerek gerçekleştirebiliriz.
Tag Inspector paneli içindeki ImageURLs alanı içinde görüntülenecek resim adreslerini ImageCaptions alanı içinde de resimlere ait açıklamaları belirtmemiz gerekmektedir.
Temel veri girişlerini tamamladıktan sonra resim görüntüleyiciyi çalıştırdığımızda, eklediğimiz resimlerin sırasıyla karşımıza geldiğini görebiliriz.

Web Fotoğraf Albümü (Web Photo Album) Oluşturma

Dreamweaver aracılığıyla sayfalarımıza fotoğraf albümleri ekleyebiliriz. Bu özellik yardımıyla küçük resimler ve bunların büyük kopyalarına giden köprülerle (linklerle) örülü bir sayfa oluşturabiliriz.
Web fotoğraf albümü oluşturmak için Commands menüsü altında bulunan Create
Web Photo Album seçeneğini işaretlememiz yeterlidir.

Dreamweaver aracılığıyla sayfalarımıza fotoğraf albümleri ekleyebiliriz. Bu özellikyardımıyla küçük resimler ve bunların büyük kopyalarına giden köprülerle (linklerle) örülübir sayfa oluşturabiliriz. Web fotoğraf albümü oluşturmak için Commands menüsü altında bulunan CreateWeb Photo Album seçeneğini işaretlememiz yeterlidir.

Bu adımdan sonra Create Web Photo Album penceresi açılacaktır . Bu pencere içinde Source images folder alanında fotoğraf albümü oluşturulacak kaynak dosyalar, Destination folder alanında ise albüm dosyalarının oluşturulacağı hedef klasör tanımlanır. Albüme ait isim, resim boyutları ve biçim ayarlarını yaptıktan sonra OK düğmesine tıkladığımızda istemiş olduğumuz fotoğraf albümü otomatik olarak sayfamıza yerleştirilecektir.

Link (Köprü) Özelliklerini Düzenleme

Sayfalarımızda kullanacağımız köprülere ait yazı tipi, renk ve stil düzenlemelerini “Page Properties” penceresi içinde bulunan Category listesindeki Links seçeneğini aktif hale getirerek yapabiliriz. Bu seçenek içinde yazı tipini, yazı boyutunu, köprü renklerini (rollover, visited, active) ve alt çizgi durumunu düzenlememize olanak sağlayan alanlar bulunmaktadır.

Resim Üzerine Link Eklemek

Sayfaya eklediğimiz resimler için köprüler oluşturabileceğimiz gibi resim üzerineistediğimiz alanlara da köprüler atayabiliriz. Bu işlemi yapmak için resmi, etkin nokta(hotspot) adını verdiğimiz alanlara bölmemiz gerekmektedir. Sonraki adımda, oluşturulanetkin alanlar için resim haritaları (image map)oluşturmamız yeterli olacaktır.Bu, karmaşık resimler üzerinde köprü oluştururken sıklıkla kullanabileceğimiz bireylemdir. Etkin noktalar farklı şekillerde (dikdörtgen, çember, çokgen…) oluşturulabilir.Etkin nokta oluşturmak için ilgili resim seçildikten sonra Properties penceresindebulunan Hotspot alanından faydalanılmaktadır . Bu alan seçeneklerindenfaydalanılarak etkin nokta şekli belirlenir.

Seçilen etkin nokta türü, resim üzerinde fare yardımıyla oluşturulur. Sonraki adımda ise Properties penceresinde bulunan Link alanına etkin noktanın bağlanacağı adres girilir. Böylece resim üzerinde istenilen bölgeye köprü eklenmiş olur.