Flash’da Çalışma Alanları

Flash yazılımını çalıştırdıktan sonra ekrana 550 px (piksel) genişliğinde 400 px yüksekliğinde boş bir çalışma ortamı gelir. Çalışma ortamı içinde Tools, Timeline, Color Mixer, Color Swatches, Components ve Properties panelleri bulunmaktadır.

1. Zaman doğrusu (timeline). Kare kare canlandırma hazırlanırken zaman doğrusu üzerindeki çerçeveler (frame) kullanılır.

2. Flash film dosyalarında kullanılan katmanlar (layer) gösterilir. Katmanlarla ilgili işlemler buradan yapılır.

3. Flash’ta grafik çizimleri için gerekli olan araçların bulunduğu araç kutusudur.

4. Flash çalışma alanında ve panellerinde yer alan tüm nesne ve araçların sahip oldukları özelliklerin gösterildiği Property Inspector (Özellik Sorgulayıcısı) panelidir.

5. Grafikler üzerinde çeşitli renk işlemlerinin yapıldığı Color Mixer (Renk Karıştırıcısı) ve Color Swatches (Renk Pastelleri) panelleridir.

6. Radyo düğmesi, kaydırma çubuğu (scroll bar), kontrol kutusu (check box), buton gibi kullanıcı hareketine duyarlı bileşenlerin çalışma sayfasına eklenmesini sağlayan Components (Bileşenler) panelidir.

Resim Formatları

Olur olmaz yerlerde karşınıza çıkan resim uzantılarının ne işe yaradığını, nerde kullanıldığı aramaya son. Resim formatlarının açıklamaları bu yazıda.

1 – PICT
PICT formatı bütün programların ortak kullandığı dosya formatıdır. Bu formatherhangi bir uygulama programına aktarıldığında resim bilgisi sayfaya dâhil olur. Görüntü diskinizden silinse dahi baskı aracı sayfayı basarken PICT dosyasını aramaz. Logo düzenleme ve yeniden oluşturma işlemleri sırasında PICT olarak kaydedilmiş görüntüyü, Illustrator ve FreeHand programlarına aktardığımızda, Illustrator programı isteğe bağlı olarak dosya aç komutuyla görüntüyü açar ve sayfaya Template (yarısaydam/arkaplan) olarak yapıştırır. Böylelikle bu görüntünün üzerinden vektörel olarak çizimimiziyapabiliriz. FreeHand programı ise resim al komutuyla sayfa içine resim olarak aktarır, görüntüyü Template (yarı saydam/arka plan) yapmak için Layer paletinden background (arka plan)’ıseçerek vektörel olarak çizebiliriz. PICT ile sayfa üzerine yapıştırdığınız görüntüyü ancaksunum için kullanabilirsiniz. Masaüstü Lazerlerde görüntü pürüzsüz çıkabilir ama baskı ortamına aktardığınızda görüntü kırıklaşıp flu bir hal alır. Sunum işiniz bittiğinde görüntüyü yeniden yüksek çözünürlükte (HiRes) taratıp (304.8 Dpi) sayfa üzerine yerleştirmeniz gerekir.

2 – EPS
EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafından desteklenir. Photoshop programında, doküman Bitmap modunda kaydedilirken Transparent(Şeffaf) + Whites (beyazları saydam yap) seçeneği işaretlenerek kaydedilirse, dosyada beyazalanlar şeffaf olarak tanımlanır. Renkli bir doküman EPS olarak kaydedilecekse olası baskı problemlerini önlemek için CMYK moduna geçirilmiş olmalıdır.Kaydederken karşınıza çıkan diyalog kutusunda;

Preview: EPS dosyanızı diğer programlarda kullanırken resmin nasıl göründüğüne dair bir ön görüntüdür. Bu sayede resmi istediğiniz kadraja yerleştirebilirsiniz. Bu menüdeki Macintosh seçeneği bütün programların kullanabileceği bir PICT ön görüntü oluşturur.Dosyanızın ön görüntüsünü TIFF seçerseniz bu dosyayı IBM uyumlu bilgisayarlarda dakullanabilirsiniz.

Encoding: Bilgilerin dosya içinde ASCII ya da Binary şeklinde saklanmasını isteyebilirsiniz. Binary kodlama ASCII’nin yarısı kadar yer tutar. Genellikle Binary kullanılır fakat bazı PostScript hatalarını resim dosyalarını ASCII kaydederek önlemeyi deneyebilirsiniz.

Clipping Paths: Photoshop 4.0 versiyonunda görüntü dosyanız üzerinde dekupe etmek istediğiniz bölgeyi kapsayan, path’i seçeceğiniz bölümdür. Photoshop 5.5 versiyonu,eğer kaydet komutunuzdan önce path penceresinden çizimi clipping etmişseniz otomatik olarak dekupe edilmiş görüntüyü dosya içine yazar.

DCS1: CMYK olarak kaydedilmiş EPS dosyalar için geçerlidir. DCS yüksek çözümlemeli renk bilgisini içeren 4 adet (C,M,Y,K) dosya ve beşinci olarak sayfa düzenlemede kullanacağınız bir ana dosya oluşturur. Ana dosya 72 dpi bir ön görüntü dosyasıdır, 4 adet yüksek çözümlemeli dosya baskı sırasında kullanılır. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, DCS’nin yarattığı sayfa düzenlemede kullanacağınız ön görüntü dosyasının ismini asla değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz dosyanız baskı sırasında yüksek çözümleme dosyaları bulamayacağından ön görüntü dosyasını (72 Dpi) basar.Kaydetme sırasındaki seçeneklerinizin ilki, ön görüntünün nasıl olacağı, ikincisi dosya7biçimi, üçüncüsü ise yüksek çözümleme dosyalarının sıkıştırma biçimi ile ilgilidir.

DCS2: CMYK+Ekstra renkler için kullanılan dosya kayıt biçimidir. Resim üzerinde ekstra (Beta) kanal kullandığınızda dosyanız içindeki beşinci veya daha fazla renk kanallarını bastırmak için kullanacağınız format biçimidir.EPS ayrıca vektörel programların (Illustrator ve FreeHand) sayfa düzenleme programlarına dosya aktarım formatıdır. Vektörel dosyalar eps formatında kaydedilmez isesayfa düzenlerini ve resim programlarını kendi dosya içlerine alamazlar. Örneğin Photoshop programı vektörel çizimli bir eps dosyasını restarize ederek (piksele çevirerek) kendibünyesine alabilir. QuarkXpress programı EPS formatlı dosyaları bir öngörüntü (Preview)dosyası oluşturarak sayfa üzerine yapıştırır.

3 –  TIFF
TIFF formatı bilgisayarlar arası ortak bir dosya formatıdır. Tüm programlar tarafından desteklenir. Bu formatta kayıtlı dosyalar, herhangi bir uygulama programında sayfa içine alındığında görüntünün ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir. Örneğin, farklı renklerde kullanacağımız bir görüntü ya da logoyu TIFF formatla kaydedip sayfaya yapıştırdığımızda renklerini değiştirebilirsiniz. Bu yolla her renk değişikliğinde onu oluşturan uygulama programında açıp yeniden renk verip yeni dosyalar yaratmamış oluruz.

4 – JPG
JPG formatı, resim işleme programlarının yüksek MB’lı dosyaları sıkıştırarak disküzerinde kayıt edebileceğiniz bir formattır. JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik (çizgisel/grafiksel olmayan) görüntüleme için kullanılmalıdır.JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için zorunlu olmayan detayları bulup atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yeralır. Kaybolan ayrıntılar ve sıkıştırma oranı arasında bağlantı bulunduğundan bu dengeyi iyi korumak gerekmektedir. Daha fazla sıkıştırma daha fazla detay kaybı, daha az sıkıştırma daha büyük dosya demektir. Kaybedilen detayların geri getirilmesi söz konusu olmadığından dosyanın bir kopyasını mutlaka alınmalıdır.

5 – BMP
BMP Windows ve Microsoft’un PCX formatını değiştirerek geliştirdiği bir formattır.Windows 3.1 ve 95 ile birlikte gelen MSPaint programı görüntüleri bu formatta işler. BMPformatı 1-24 bit arasında değişen bir piksel derinliğini içerebilir. Sıkıştırma seçeneği başlangıçta bulunmamakta idi. Opsiyon olan bu sıkıştırma görüntüde detay kaybına yol açmaz, yani kayıpsız sıkıştırma yöntemlerindendir. BMP formatı alıcı bilgisayarında Paint’den başka görüntü programı bulunmadığı durumlarda kullanılır.

6 – GIF
CompuServe firmasının Graphics Interchange Format (GIF) dosyaları internet üzerinde oldukça yaygın kullanılan bir formattır. Az sayıda renk içeren (1 ila 8 bitlik)dokümanlarda oldukça iyi sıkıştırma sağlaması, animasyonlarda zamanlama ve farklı boyutlardaki resimleri bir arada tutma desteği, saydam renk tanımlanması bu format’ıpopüler yapan nedenlerden sadece bir kaçıdır. Ancak “Adobe Photoshop” gibi resim işleme programlarının çoğu GIF formatının tüm özelliklerini kullanamamaktadır. Bu nedenle bu format ile çalışırken sıklıkla başka programlara gereksinim duyulmaktadır. GIF dosyaları Bitmap, gri skala ve indekslenmişrenk sisteminde olabilmektedir. Gerçek renk desteği yoktur. GIF resimleri sıralı (interlaced)veya sırasız kaydedilebilmektedir. Sıralı GIF dosyaları yükleme esnasında satır satır gelerek resim bitiminden önce neye benzeyeceğine dair bir ipucu verirler. Saydamlık tanımlanmasıiçin GIF89a Export komutu kullanılarak saydam olacak renk belirlenebilir.

7 – PNG
PNG (Portable Network Graphics) formatı patentsizdir. PNG kayıpsız Wave Table sıkıştırma yöntemini kullanır. Şu anda mevcut olmayan kayıpsız gerçek renk ve saydamlık bilgilerini içeren resim kalitesini internet’e taşımayı amaçlamaktadır. PNG dosyalarındaki saydamlık bilgileri alfa kanalı içerisinde saklanmaktadır. Sıralı yükleme de olanaklıdır.Ayrıca sıkıştırma için değişik filtreleme algoritmaları sıkıştırma öncesi kullanılabilmektedir.

8 – PSD
PSD (Photoshop Document) Photoshop uygulamasına özel bir formattır. PSD çoksayıda alfa kanalını, path’ı ve katmanı desteklemektedir. PSD dosyaları ikili dosya,indekslenmiş renk, gerçek renk RGB, CMYK, Lab biçimlerini destekler. Çalışma yaptığınız işlerin PSD’sini saklamayı alışkanlık haline getirmeniz, daha sonra yapılacak düzeltmelerde çok işinize yarayacaktır.Fireworks programı PSD, TIFF JPEG, GIF, BMP, PICT, PNG ve TGA dosya türlerini tanır.

Özürlü Kariyeri

Türkiye Beyazay Derneğinin İş-Kur’dan aldıkları destekle bu yıl başladığı Özürlü Kariyeri (ÖK) projesi kapsamında iş arayan özürlü vatandaşlarımızın bilgilerinin kaydedildiği bir veritabanı, bir cv havuzu, mesleki ve genel değerlendirmeler gibi bir dizi bilginin giriş ve yönetilebilmesi amacıyla hazırladığım Özürlü Kariyeri web uygulaması tamamlandı. Uygulamayı iki hafta önce kullanıma açtık. Özürlü Kariyeri projesi ile Türkiye Beyazay Derneği iş arayan özürlüleri uygun firma ve kurumlara yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verecek.

Hazırladığımız yazılıma talep geldikçe yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz, şu an sadece İstanbul’a hizmet vermek için tasarlanan yazılım kullanım kolaylığı ve performansı ile dikkat çekiyor. ASP.NET 4.0 ve SQL Server 2008 R2 ile hazırladığımız yazılım 64 bit sistem üzerinde çalışıyor. İlerleyen aylarda Özürlü Kariyeri web sitesini de geliştireceğiz.