Katman Üzerinde Farklı Şekiller Çizmenin Teknikleri

Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici

tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunan

araçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı

(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.

2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.

3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna

tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır

menüsünden Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Rectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmından Flash, farklı çizim araçları ve bu araçların sahip oldukları ek özellikleriyle etkileyici tasarımlar yapılmasına olanak verir. Flash’ın araçları, diğer grafik yazılımlarında bulunanaraçlara göre oldukça esnek bir yapıdadır.

Uygulama-3.1: Çizgi aracı (Line Tool), kalem aracı (Pencil Tool), dörtgen aracı(Rectangle Tool) ve oval aracı (Oval Tool)’nın kullanılması.

1- 400X400 px boyutlarında boş çalışma sayfası açınız.
2- Cetveli ve Izgarayı görünür yapınız ve hücre boyutlarını 20X20 px’e ayarlayınız.
3- ‘Line Tool – aracını seçiniz. Properties panelinden Custom butonuna tıklayınız ve vuruş biçimi (Stroke Style) iletişim penceresinde Type açılır menüsünden

Dashed çizgi türünü seçiniz. Thickness açılır menüsünden 2 değerini seçiniz. İşlemi onaylayıp pencereyi kapatınız.

Şekil 3.2: Çizgi aracı özelliklerinin Properties paneli kullanılarak değiştirilmesi

4- Çalışma alanına gidiniz ve rastgele çizgi çiziniz.

5- Properties panelinden çizgi rengini değiştiriniz. Çizgi türü olarak saç teli

inceliğinde anlamına gelen hairline türünü seçiniz. Çalışma alanında rastgele

çizgiler çiziniz.

İpucu : Çizgi rengini Properties panelinde yer alan Stroke color açılır

renk paletiyle değiştirebileceğiniz gibi araç kutusunda yer alan Colors

bölümündeki Stroke Color renk paletiyle de değiştirebilirsiniz
6- Araç kutusundan Pencil Tool aracını seçiniz.
Pencil Tool aracının ek özellikleri:

Straighten modu : Çizgi kıvrımlarını keskinleştirir.

Smooth modu : Çizgi kıvrımlarını en aza indirger ve

yuvarlaklaştırır.

Ink modu : Çizgi kıvrımlarını yumuşatır. En

doğal çizim modudur.

7- Options kısmından kalem modlarını sırasıyla seçerek çalışma alanına benzer

çizgiler çiziniz (ör. 8 rakamını çizin) ve modlar arasındaki farkı daha iyi anlamaya

çalışınız.

8- Araç kutusundanRectangle Tool aracını seçiniz. Options kısmındanRound Rectangle Radius modunu seçerek Rectangle Settings iletişim

penceresini açınız.

9- İletişim penceresinde Corner Radius alanına 5 değerini giriniz.

10- Araç kutusunda Colors kısmından Stroke Color renk paletini açınız.düğmesine tıklayınız ve çerçeveyi kaldırınız. Fill Color renk paletini açınız veistediğiniz bir dolgu rengi seçiniz.

Dreamweaver‘da Hazır Resim Galeri Yapmak

Dreamweaver Image Viewer aracını kullanarak resimlerimizi slayt gösterisi şeklinde izleyebiliriz. Bunun için Insert araç çubuğundaki Flash elements menü grubundaki Image Viewerdüğmesine tıklamamız gerekmektedir.
Bu durumda oluşturacağımız çalışmayı kaydedeceğimiz Save Flash Elements penceresi gelecektir. Burada yeni bir dosya adı tanımladıktan sonra OK düğmesine tıklamamız yeterlidir. Bu adımdan sonra sayfamıza 400*325 boyutlarında yer tutucu eklenecektir.
Properties penceresinde bulunan Play düğmesine tıkladığımızda resim gösterisinin yapılacağı alanı izleyebiliriz.
Resim görüntüleyici içinde yer alacak resimlere ait işlemleri Tag Inspector (Etiket Denetçisi) panelini aktif hale getirerek gerçekleştirebiliriz.
Tag Inspector paneli içindeki ImageURLs alanı içinde görüntülenecek resim adreslerini ImageCaptions alanı içinde de resimlere ait açıklamaları belirtmemiz gerekmektedir.
Temel veri girişlerini tamamladıktan sonra resim görüntüleyiciyi çalıştırdığımızda, eklediğimiz resimlerin sırasıyla karşımıza geldiğini görebiliriz.

Web Fotoğraf Albümü (Web Photo Album) Oluşturma

Dreamweaver aracılığıyla sayfalarımıza fotoğraf albümleri ekleyebiliriz. Bu özellik yardımıyla küçük resimler ve bunların büyük kopyalarına giden köprülerle (linklerle) örülü bir sayfa oluşturabiliriz.
Web fotoğraf albümü oluşturmak için Commands menüsü altında bulunan Create
Web Photo Album seçeneğini işaretlememiz yeterlidir.

Dreamweaver aracılığıyla sayfalarımıza fotoğraf albümleri ekleyebiliriz. Bu özellikyardımıyla küçük resimler ve bunların büyük kopyalarına giden köprülerle (linklerle) örülübir sayfa oluşturabiliriz. Web fotoğraf albümü oluşturmak için Commands menüsü altında bulunan CreateWeb Photo Album seçeneğini işaretlememiz yeterlidir.

Bu adımdan sonra Create Web Photo Album penceresi açılacaktır . Bu pencere içinde Source images folder alanında fotoğraf albümü oluşturulacak kaynak dosyalar, Destination folder alanında ise albüm dosyalarının oluşturulacağı hedef klasör tanımlanır. Albüme ait isim, resim boyutları ve biçim ayarlarını yaptıktan sonra OK düğmesine tıkladığımızda istemiş olduğumuz fotoğraf albümü otomatik olarak sayfamıza yerleştirilecektir.

Link (Köprü) Özelliklerini Düzenleme

Sayfalarımızda kullanacağımız köprülere ait yazı tipi, renk ve stil düzenlemelerini “Page Properties” penceresi içinde bulunan Category listesindeki Links seçeneğini aktif hale getirerek yapabiliriz. Bu seçenek içinde yazı tipini, yazı boyutunu, köprü renklerini (rollover, visited, active) ve alt çizgi durumunu düzenlememize olanak sağlayan alanlar bulunmaktadır.

Fireworks’ta resimleri istenilen bir şekil içine yerleştirmek

1. Seçtiğimiz resmi import edelim.

2. Bu çalışmada 400*400 px bir resim kullandım.

3. Daha sonra resim seçiliyken Edit menüsünden Cut seçeneğini seçiyoruz.

4. Şimdide Tools Panelindeki Vector araçlarına giderek.Resimdeki gibi Polygon tool(U)’u seçiyoruz.Siz farklı bir araç seçebilirsiniz.

5. Canvas color rengimi ben #CCCC99 olarak ayarladım.Siz istediğiniz bir canvas color rengini seçebilirsiniz.Ardından 4.adımda gösterilen araç vasıtası ile şeklimi aşağıda görüldüğü gibi çizdim.Şekil benim çalışmamda mavi rengi almışsada bunun pek bir önemi yok.

6. Şeklimiz seçili iken Edit menüsünden Paste Inside’ı seçiyoruz.

7. Sonuç olarak resmimiz şekil içine alınmış oldu.

8. Estetik bir görünüm  için Filters/Shadow –  Glow/Inner Glow efektini ekliyelim.

9. Inner Glow değerlerimizi resimde görüldüğü gibi verelim.Renk değeri olarak ,#CCCCCC rengini girelim.

10. Son olarak şekil içine resim alma çalışmamız Inner Glow efekti verilerek, resimdeki gibi uygulanmıştır.